titulavimas

titulavimas
titulãvimas sm. (1) NdŽtituluoti.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • titulavimas — titulãvimas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • didenybė — sf. (1), didenỹbė (2) Vlkv 1. didumas: Kas toj bobos didenybė, t. y. didystė J. To akmeno didenybė – kas jį suskaldys! Ėr. 2. puikybė, išdidumas: Iš tos didenybės nė „labas“ nebesako (nesisveikina) Krž. ◊ jūsų (tamstos) didenybė Š valdovų ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didybė — sf. (1), didỹbė (2) K 1. SD397, R didumas: Namų didybė! Sk. Didybė jūsų karvių! Lg. Tokia didybė buvo klevo, ka visą daržą apgulė KlvrŽ. Viena didybė matos mūro Švnč. O šaknų didybė – kaip ranka! Rd. Baisi didybė̃lė tos rūtos! Pc. 2. gausybė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didysta — didystà sf. (2) žr. didystė: Didysta yra tai žmogaus įsidėjimas, jogei jis yra už kitus geresnis, protingesnis ar galingesnis P. Kokios čia didỹstos – ar neisi valgyti? Krš. Kas to pono didystà – nė iš tolo negali prižiubėti (prieiti) Užv. Į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ekscelencija — eksceleñcija scom. (1) TrpŽ kilnybė, prakilnybė (aukštų pareigūnų titulavimas diplomatinėje kalboje, vartojamas kaip kreipinys į valstybės vadovus ir vyriausybės narius): ^ Jūsų ekscelencija! rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlovingystė — šlovingỹstė sf. (2) žr. šlovingumas: 1. K, KŽ Jis gyvena didžioj šlovėje, šlovingỹstėje KI547. Jis pastojo taip su šlovingyste malonės gėrybių papildytas Kel1881,37. 2. Jūsų šlovingỹstė (titulavimas) KI318. Šitą šlovingystę mūsų Dievo regėkit… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šviesenybė — sf. (1) Š, šviesenỹbė (2) NdŽ, KŽ, Rtr kas šviesu, šviesus daiktas; plg. šviesybė 1. ◊ jõ (tamstos) šviesenybė (šviesenỹbė NdŽ) psn. valdovų ir aukštuomenės žmonių titulavimas: Tamstos šviesenybe, pasigailėk manęs, menko žmogelio rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šviesybė — sf. (1) Š, DŽ, šviesỹbė (2) K, Rtr, Žvr, Vv, Lkč, Skr, šviẽsybė (1) DP45 pršn. tamsybė; žr. šviesa: 1. N Džiaugiasi nabagas pamatęs šviesỹbę (praregėjęs) Brt. Tuo čėsu nebus šviesybės, bet šaltis ir šalna BBZak14,6. Kaip tamsybę nuog šviesybės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”